אז מי מצלם את הצלמים?

השאלה החשובה ששאל פייר בורדייה במאמרו המפורסם ״מי יצר את היוצרים״ היא שאלה שעוסקת באופן שבה מתעצבת תרבות. אנחנו רגילים לחשוב על פעולת יצירה כעל דבר ספונטני שמתקיים אודות לכוחות פנימיים של היוצר. בורדייה מציע להסתכל על יוצרים כתוצר של תרבות. הוא אמנם דיבר בעיקר על סופרים אבל אני רוצה להרחיב את הדיון של בורדייה ולהכיל אותו גם על צלמים.המשך לקרוא "אז מי מצלם את הצלמים?"